ناودانی

در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی می‌باشد.
قیمت‌های مندرج در این بخش، در صورت خرید بسته‌ای مورد تأیید است؛
چناچه خرید شما به صورت شاخه‌ای می‌باشد، هماهنگی با واحد فروش و تأیید قیمت نهایی الزامی است.

 فولاد ناب تبریز

آخرین بروزرسانی :۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶
قیمت(ریال)
واحد قیمت
طول شاخه (m)
سایز ناودانی (mm)
ردیف
۰
کیلو
۶
۸
۱
۲۶,۹۵۰
کیلو
۱۲
۸
۲
۲۶,۹۵۰
کیلو
۶
۱۰
۳
۲۶,۹۵۰
کیلو
۱۲
۱۰
۴
 ۰
کیلو
۶
۱۲
۵
کیلو
۱۲
۱۲
۶
۲۶,۹۵۰
کیلو
۶
۱۴
۷
۰
کیلو
۱۲
۱۴
۸
۰
کیلو
۶
۱۶
۹
۰
کیلو
۱۲
۱۶
۱۰